Вредности на компанијата

Ние сме сертифицирани со ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004.

ISO 9001: 2008 и ISO14001: 2004 се светски стандарди дефинирани и управувани од Меѓународната организација за стандардизација (ISO), со седиште во Швајцарија. Тие се светски познати стандарди за квалитет, соодветно на животната средина, така што добивањето на сертификат ISO 9001: 2009 и ISO14001: 2004 овозможува нашата компанија да биде дел од многу избрана група.

Процесот на постигнување и одржување на сертификацијата придонесува за да се обезбеди континуирано подобрување и рафинирање на нашите активности. Редовниот процес на оценување ја подобрува одговорноста, посветеноста и мотивацијата на вработените. Процесот на сертификација ги подобрува вкупните перформанси, ја отстранува несигурноста и ги проширува можностите на пазарот.

  • Отворена фер и конструктивна интерна и екстерна комуникација

Отворена комуникација за осознавање на потребите на  клиентите,грижа и толеранција.

Одржување на социјален дијалог, доверба и чувство на припадност на сите вработени во тимот.

  • Партнерство, Доверба

Сертификацијата обезбедува доверба на нашите клиенти и другите засегнати страни дека нашиот бизнис се води ефикасно. Со добри и отворени меѓучовечки односи одиме кон постигнување на нашата основна мисија како и деловна успешност. Ние градиме цврсти меѓусебни односи со целото општество.

  • Транспарентност, Иновативност, Ефикасност

Горди вработени,со ентузијазам и работна атмосфера со отворен ум. Посетување на обуки, семинари, конгреси, во земјата и странство.  Со воведување на нови производи постојано го зголемуваме и подобруваме нашето портфолио.  Ветување и одговорностите кон клиентите = Навремено и правилно извршување на услугите

  • Општествена одговорност

Како општествено одговорна компанија секогаш работиме во насока на подобрување и одржување на квалитетен и здрав живот за сите. Засекогаш здрави, засекогаш млади, засекогаш активни. За живот во движење!

Коорпоративните вредности на компанијата се базирани на принципи, верувања, ставови и искуства на високото раководство. Интегрирани се и се следат континуирано во сите ткива на компанијата.

Добрите вредности доведуваат до подобри перформанси на самите себе. А тоа доведува до здрава избалансирана компанија, подготвени да го прифатиме светот.

 

To Top