FORTEL PSA тест за детекција на простатен антиген во крв

Fortel One-Step Whole Blood PSA Test

Фортел Тест за детекција на ПСА во крвта

Пакувањето содржи:

  • Пакување од фолија (содржи тест и капалка)
  • Вијала со раствор
  • Направа за боцкање на прст (Lancet –CE0197, 93/42/EEC)
  • Алкохолно марамче

Потребни материјали кои не се вклучени во пакувањето:

  • Стоперка/тајмер или часовник

Начин на употреба: За подетални информации за начинот на употреба прочитајте го внатрешното упатство.

Начин на чување: Тестот треба да се чува во своето оригинално пакување, на собна температура, од 15°С до 30°. Да не се користи после истекување на рокот на употреба кој е назначен на пакувањето. Да не се користи во рок од 48 часа од интензивно спортување, возење велосипед, јавање коњ и сексуални активности. Доколку имате било какви прашања во врска со инструкциите за употреба или резултатите добиени на тестот, видете го делот Прашања и одговори во внатрешното упатство.

Број на серија: означен на пакувањето.

Рок на употреба: означен на пакувањето.

Производител: BIOMERICA INC., 17571 Von Karman Avenue, Irvine, CA 92614 САД