Лекови

Листа на регистрирани лекови чиј ексклузивен застапник е
ФАРМАГЕН увоз-извоз ДООЕЛ:
 

Бр.

 

Име

 

Производител

 

Активна супстанција

 

Јачина

Дозажна форма Големина на пакување
1. ЛАКТАТЕН РИНГЕР-ов РАСТВОР ВИОСЕР (LACTATED RINGER’S INJECTION VIOSER) VIOSER PARENTERAL SOLUTION INDUSTRY S.A. Electrolytes:

-Sodium chloride

-Potassium chloride

-Calcium chloride x2H2O

-Sodium lactate 50% solution

1000 ml раствор содржи:

Натриум хлорид 6,0 g

Калиум хлорид 0,3 g

Калциум хлорид дихидрат 0,2 g

Натриум лактат 50% раствор 6,2 g

Раствор за инфузија РЕ шише x 500 ml
2. ЛАКТАТЕН РИНГЕР-ов РАСТВОР ВИОСЕР (LACTATED RINGER’S INJECTION VIOSER) VIOSER PARENTERAL SOLUTION INDUSTRY S.A. Electrolytes:

-Sodium chloride

-Potassium chloride

-Calcium chloride x2H2O

-Sodium lactate 50% solution

1000 ml раствор содржи:

Натриум хлорид 6,0 g

Калиум хлорид 0,3 g

Калциум хлорид дихидрат 0,2 g

Натриум лактат 50% раствор 6,2 g

Раствор за инфузија РЕ шише x 1000 ml
3. НАТРИУМ ХЛОРИД 0,9% ВИОСЕР (SODIUM CHLORIDE 0,9% VIOSER) VIOSER PARENTERAL SOLUTION INDUSTRY S.A. Sodium chloride 0,9% Раствор за инфузија РЕ шише x 100 ml
4. НАТРИУМ ХЛОРИД 0,9% ВИОСЕР (SODIUM CHLORIDE 0,9% VIOSER) VIOSER PARENTERAL SOLUTION INDUSTRY S.A. Sodium chloride 0,9% Раствор за инфузија РЕ шише x 500 ml
5. НАТРИУМ ХЛОРИД 0,9% ВИОСЕР (SODIUM CHLORIDE 0,9% VIOSER) VIOSER PARENTERAL SOLUTION INDUSTRY S.A. Sodium chloride 0,9% Раствор за инфузија РЕ шише x 1000 ml
6. ДЕКСТРОЗА 5% ВИОСЕР (DEXTROSE 5% VIOSER) VIOSER PARENTERAL SOLUTION INDUSTRY S.A. Glucose monohydrate 5% Раствор за инфузија РЕ шише x 500 ml
7. Mannitol 20% / VIOSER VIOSER PARENTERAL SOLUTION INDUSTRY S.A. Mannitol 20% Раствор за инфузија РЕ шише x 250 ml
8. НАТРИУМ ХЛОРИД 0,9% ВИОСЕР (SODIUM CHLORIDE 0,9% VIOSER) VIOSER PARENTERAL SOLUTION INDUSTRY S.A. Sodium chloride 0,9% Раствор за инфузија РЕ шише x 250 ml
9. Меропенем/Анфарм® (Meropenem/Anfarm®) ANFARM Hellas S.A. Meropenem 500 mg Прашок за раствор за инјектирање или инфузија 10 стаклени вијали x 500 mg/кутија
10. Меропенем/Анфарм® (Meropenem/Anfarm®) ANFARM Hellas S.A. Meropenem 1 g Прашок за раствор за инјектирање или инфузија 10 стаклени вијали x 1 g/кутија
11. Нимедине® (Nimedine®) ANFARM Hellas S.A. Imipenem + cilastatin 500 mg / 500 mg Прашок за раствор за инфузија 10 стаклени вијали /кутија
12. РИНГЕРОВ РАСТВОР ВИОСЕР

(RINGER’S SOLUTION VIOSER)

VIOSER PARENTERAL SOLUTION INDUSTRY S.A. Electrolytes:

-Sodium chloride

-Potassium chloride

-Calcium chloride x2H2O

1000 ml раствор содржи:

Натриум хлорид 8,60 g

Калиум хлорид 0,3 g

Калциум хлорид дихидрат 0,33 g

 

Раствор за инфузија РЕ шише x 500 ml